| IntoDrives |

Sterker als team door elkaars drijfveren beter te begrijpen en in te zetten.

Waarom een teambuilding vanuit je drijfveren? En voor wie?

Drijfveren gaan over wat iemand motiveert en hoe iemand denkt. Een persoon reageert vaak onbewust vanuit de drijfveren die voor hem of haar belangrijk zijn. Drijfveren vormen het normale denkkader. Het grootste deel van de tijd is men zich niet bewust van de eigen drijfveren. De uitwerking van iemands drijfveren zijn zichtbaar in het gedrag.

De drijfverenscan is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidde diverse drijfveren en omschreef hun samenhang. Met de drijfverentest wordt in kaart gebracht door welke drijfveren iemand gemotiveerd wordt. De uitkomsten worden weergegeven in een profiel. Hierin is weergegeven in hoeverre de persoon wordt gedreven door elk van de zes onderzochte drijfveren.

Tijdens de teambuilding vanuit je drijfveren leer je o.a.:

 • Inschatten wat jouw drijfveren betekenen voor jezelf en het team.
 • Je eigen Drijfveren, Weerstanden en Omgervingsindicator kennen en benoemen. Je voert jouw eigen Drijfverenscan uit, die we uitgebreid met je bespreken.
 • De drijfveren van de andere Teamleden kennen en interpreteren.
 • De verdeling van de drijfveren van het team als geheel en bespreken en inzetten.

Programma

 • Ieder lid van het Team voert de Drijfverenscan uit.
 • We bespreken jouw Drijfverenscan met jou één op één en je krijgt het uitgebreide rapport van jouw Drijfveren, Weerstand en Omgevingsindicator.
 • We voegen alle scans samen in het Team Groepsprofiel om naar het Team als geheel te kijken.
 • We bespreken als Team wat de verschillende Drijfveren betekenen voor het Team als geheel, waar het Team sterk en minder sterk is etc.
 • We nemen werkelijke situatie waar het Team mee geconfronteerd is en wordt en bespreken dat vanuit de Drijfveren.
 • We verscherpen de effectiviteit van het Team vanuit de Drijfveren in praktische, werkelijk situaties.

Algemene informatie

 • De training / workshop omvat (minimaal) twee dagdelen.
 • Deze worden na elkaar op dezelfde dag gegeven.
 • Aantal deelnemers is 8 – 12.
 • Vooraf voeren de medewerkers de Drijfverenscan uit, die we één op één bespreken.
 • De Medewerkers ontvangen hun eigen Drijfverenscan alsmede de Teamscan.
 • Cursisten ontvangen een certificaat van deelname.