| Zelfontplooiing |

Hoe kan er meer van wat in jou zit er ook echt uit komen? Hoe kun je afrekenen met wat je tegenhoudt en omarmen wat echt bij jou past? Als Secure Base Coach help ik je om Zelfontplooiing te ervaren als een proces van transities, waarin je steeds opnieuw contact maakt, je verbindt, afscheid neemt, alles integreert wat je leert en steeds meer gaat leven in relatie met je roeping, met wie je ten diepste bent, met ‘waartoe’ je hier bent. Coaching is geen therapie en we kijken ook niet naar je leven om dingen in het verleden te repareren, maar wel om het verleden te begrijpen en er met een andere mindset naar te kijken, zodat je patronen herkent waar je wat mee kunt. We kijken naar je onderliggende drijfveren, naar overtuigingen die je helpen of juist verlammen. We kijken naar loslaten en opnieuw verwelkomen zodat je je werkelijk kunt verbinden met wat bij jou past.