| Feedback geven & ontvangen |

Respectvol communiceren gericht op resultaat en relatie.

Waarom een training feedback geven en ontvangen? En voor wie?

Iedereen die met anderen samenwerkt kent het spanningsveld tussen dingen benoemen en een conflict riskeren of dingen voorbij laten gaan die eigenlijk benoemd moeten worden. Om werkelijk goed samen te kunnen werken en naar kwaliteit in je resultaat te streven is het geven en ontvangen van feedback essentieel.
Wat we leert in de training feedback geven en ontvangen is hoe je dit kunt doen op een manier die het zakelijk houdt en de ander niet hoeft te kwetsen. We noemen dit ook wel geweldloze communicatie.
De training is dus voor iedereen die met anderen samenwerkt, en natuurlijk nog meer voor leidinggevenden.

Tijdens de training feedback geven en ontvangen leer je:

 • Respect als basis voor het geven en ontvangen van feedback.
 • Feedback te zien als een manier om elkaar en het team als geheel te ondersteunen.
 • Hoe je met feedback werkrelaties kan versterken.
 • Verschil maken tussen het persoonlijk en professioneel niveau.
 • Leren reflecteren op wat je raakt en hoe het bedoeld is.
 • Feedback als onderdeel van de dagelijkse samenwerking in te zetten.
 • Naar je eigen gedrag en dat van anderen te kijken met respect en begrip, gericht op ontwikkeling.
 • Effectieve gespreksvaardigheden toe te passen.
 • Toepassen en eigen maken van de feedbackregels.
 • Initiatiefrijker te worden: actiever betrokken te worden bij situaties in je organisatie.
 • Jezelf duidelijker te profileren en je zelfvertrouwen te vergroten.

  Programma

  • Inzicht krijgen in eigen gedrag en optreden, zelfreflectie.
  • Bewustwording van je eigen stijl.
  • Communicatievaardigheden t.b.v. feedback.
  • Geven en ontvangen van complimenten.
  • Feedbackregels voor het geven en ontvangen van feedback
  • Wat wel en niet te doen.
  • Herkennen van non-verbaal gedrag.
  • Omstandigheden en context kiezen.
  • Vergroten van uw zelfvertrouwen.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Persoonlijke actieplan.

   Algemene informatie

   • De training / workshop omvat twee dagdelen.
   • Deze kunnen na elkaar op dezelfde dag of met enige tijd er tussen gegeven worden.
   • Aantal deelnemers is 8 – 12.
   • Mogelijkheid bestaat om een persoonlijk werkboek te gebruiken.
   • Cursisten ontvangen een certificaat van deelname.